Η έρευνα πάνω στην αλληλεπίδραση οχημάτων μεταξύ τους και οχημάτων με τις υποδομές κρατάει χρόνια, όμως μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να βρει καθημερινή εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με τις ανασφάλειες που υπάρχουν σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας των συστημάτων, αφού οι οδηγοί θα στηρίζονται όλο και περισσότερο σε αυτά, όσο και με το βαθμό διείσδυσης στην αγορά, αφού για να έχει νόημα μια τέτοια τεχνολογία θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στα περισσότερα οχήματα και σε μεγάλα τμήματα του οδικού δικτύου.

Γενικά, η τεχνολογία αυτή συνήθως ονομάζεται κωδικά με τα αρχικά V2I (Vehicle-to-Infrastructure) ή VII (Vehicle-Infrastructure-Integration) και έχει υπάρξει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας και πολυάριθμων παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια μεταφορών και ευφυών συστημάτων μεταφορών τα τελευταία χρόνια.

Toyota_VII_System

Η Toyota τολμά νωρίτερα και υπόσχεται συστήματα συνεργασίας οχήματος-υποδομής (Vehicle – Infrastructure Cooperative Systems) από το 2015. Τα συστήματα θα είναι μέρος του κατ’επιλογή πακέτου ασφαλείας Toyota Safety Sense P και μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα στην Ιαπωνία. Θα χρησιμοποιείται η συχνότητα των 760 MHz για την επικοινωνία, με πληροφορίες για οχήματα, πεζούς, κινδύνους κτλ σε γωνίες και χρόνους εκτός φυσιολογικής αντίληψης του οδηγού. Επίσης, χρησιμοποιείται ένα νέο σύστημα προσαρμοζόμενου cruise control, που στηρίζεται στην επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων.

Toyota_VII_System_Cruise_Radar

Δείτε παρουσιάσεις σχετικές με το σύστημα στα παρακάτω βίντεο:

Επισήμανση κινδύνου σύγκρουσης σε δεξιά στροφή (Right-turn Collision Caution)

Επισήμανση παρουσίας οχήματος εκτάκτου ανάγκης (Emergency Vehicle Notification)

Αλλαγή σηματοδότησης (Signal Change Advisory)

Επισήμανση κόκκινης ένδειξης (Red Light Caution)

Προσαρμοζόμενος έλεγχος ταχύτητας (Communicating Radar Cruise Control)