Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

17:50 – 19:05: Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3 (LIVE) – COSMOTE SPORT 5

20:50 – 22:20: Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE) – COSMOTE SPORT 5

23:55 – 01:15: Ελεύθερα Δοκιμαστικά 3 (E) – COSMOTE SPORT 5

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017

01:15 – 02:50: Κατατακτήριες Δοκιμές (E) – COSMOTE SPORT 5

10:35 – 12:10: Κατατακτήριες Δοκιμές (E) – COSMOTE SPORT 5

19:00 – 20:45: Εκπομπή Grand Prix (LIVE) – COSMOTE SPORT 5

20:45 – 23:15: GP Μεξικού Αγώνας (LIVE) – COSMOTE SPORT 5

19:00 20:00: Auto Moto EΡT – ΕΡΤ2/ΕΡΤ HD

20:00 – 21:00: Κατατακτήριες Δοκιμές (Ε) – ΕΡΤ2/ΕΡΤ HD

21:00 – 23:15: GP Μεξικού Αγώνας (LIVE) – EΡΤ2/ΕΡΤ HD

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

11:05 – 13:05: Εκπομπή Grand Prix (E) – COSMOTE SPORT 5

13:05 – 15:40: GP Μεξικού Αγώνας (E) – COSMOTE SPORT 5