Με το θέμα του «παγώματος» της εξέλιξης των κινητήρων να βρίσκεται στην επικαιρότητα, ήρθε η ώρα να αποσαφηνίσουμε τι ισχύει και τι όχι σχετικά με τις αλλαγές που μπορούν οι κατασκευαστές να κάνουν σε αυτούς.

Με σκοπό να κρατηθεί το κόστος στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, η εξέλιξη των κινητήρων οριοθετείται από μια σειρά περιορισμών, που αφορούν το είδος και τον αριθμό των εξαρτημάτων που μπορεί ο κάθε κατασκευαστής να αλλάξει μετά από το τέλος κάθε χρονιάς.

Για αυτόν το σκοπό, η FIA επινόησε ένα σύστημα «πόντων»:

Σε κάθε εξάρτημα της μονάδας ισχύος έχουν αποδοθεί, ανάλογα με τη σημαντικότητά του, κάποιοι βαθμοί. Για παράδειγμα τα πιστόνια «αξίζουν» 2 πόντους ενώ το σύστημα ανάφλεξης 1. Κατά συνέπεια, το άθροισμα όλων των εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος ανέρχεται σε 66 βαθμούς.

Κάθε χρόνο, ο κατασκευαστής θα έχει στη διάθεσή του ένα συγκεκριμένο αριθμό βαθμών (tokens) που μπορεί να “εξαργυρώσει” για την εξέλιξη της μονάδας του. Αυτοί οι βαθμοί κάθε χρόνο θα λιγοστεύουν, ακολουθώντας ένα επταετές πλάνο, μειώνοντας έτσι σταδιακά και τον αριθμό των εξαρτημάτων που θα μπορούν να αλλαχθούν.

Για παράδειγμα, το 2015 οι κατασκευαστές θα έχουν στη διάθεσή τους 32 βαθμούς. Αν σκεφτούμε πως ολόκληρος ο κινητήρας αντιστοιχεί σε 66 πόντους, καταλαβαίνουμε εύκολα πως είναι δυνατή η αντικατάσταση σχεδόν του 50% των εξαρτημάτων.

Βέβαια το παραπάνω ποσοστό είναι ενδεικτικό, καθώς μπορεί να μεγαλώσει ή να μικρύνει ανάλογα με το πόσο σημαντικά είναι τα εξαρτήματα που αλλάζονται, και το πόσους πόντους κοστίζει η αλλαγή τους.

Το ενδεικτικό λοιπόν ποσοστό των εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος που μπορεί να αλλαχτεί μειώνεται κατά περίπου 9% κάθε χρόνο, και το 2018 οι διαθέσιμοι πόντοι θα είναι μόλις 15.

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί για την εξέλιξη προτιμήθηκαν σε σχέση με το ολικό «πάγωμα» λόγω του φόβου της ομοσπονδίας για την πιθανή μεγάλη υπεροχή ενός κατασκευαστή. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης των μονάδων ισχύος, χωρίς το κόστος να εκτοξευτεί στα ύψη, όπως θα συνέβαινε αν εφαρμοζόταν η «ελεύθερη» πολιτική εξέλιξης της προηγούμενης δεκαετίας.